Koordynatorzy akcji referendalnej Ruchu JOW

Biuro Krajowe Ruchu JOW we Wrocławiu

Karol Maluchnik

karol.maluchnik@ruchjow.pl
Koordynacja wolontariuszy

Artur Heliak

artur.heliak@ruchjow.pl
Koordynacja działań PR i fundraisingowych

Eksperci Ruchu JOW

Osoby kontaktowe w regionach


Copyright © Ruch JOW 2015